Založení S.R.O. společnosti


Zakládání S.R.O. společností Praha – Vinohrady:

Založení S.R.O. společnosti na klíč je vhodnou alternativou pro zájemce, kteří hodlají být prvními vlastníky i jednateli společnosti a chtějí levnější vstupní náklady.

V případě založení S.R.O. společnosti formou dodávky na klíč, doslova každému na míru, platí nový majitel pouze správní poplatky a náklady spojené s notářským zápisem. Zvolení názvu, stanovení předmětů podnikání, nominace jednatelů a společníků, určení sídla společnosti a individuální znění společenských smluv, jsou plně v klientově kompetenci. Zakládání společností na míru trvá v závislosti na požadavcích klienta.

Zakládání S.R.O. společností
obvykle do jednoho týdne!
http://www.firmy-pha.cz

 

Každý klient má možnost vlastního výběru:

● Název zakládané společnosti; ● Sídlo nově založené společnosti; ● Hlavní předmět podnikání; ● Výši základního kapitálu; ● Množství společníků a jejich obchodní podíl; ● Počet jednatelů a způsob jejich jednání; ● Rozdělení podílů do kmenových listů; ● Přesné znění zakladatelské listiny; ● Ostatní individuální požadavky.

Založení S.R.O. společnosti je tak jednoduché:

1. Osobní nebo telefonická konzultace; 2. Společné setkání v notářské kanceláři nebo zastupování u notáře za základě plné moci; 3. Naše společnost zajistí všechny náležitosti; 4. Nakonec klient obdrží potvrzení obchodního rejstříku o zapsání společnosti.

Založení S.R.O. společnosti
„na míru“ a „na klíč“
www.firmy-pha.cz

A) Založení společnosti na míru s vaším základním kapitálem

 • Založení společnosti bez virtuálního sídla: 11 900 Kč *
  * Konečná cena. Neúčtujeme vám DPH!
 • Založení společnosti se sídlem program SPECIÁL 48: 7 900 Kč **
  ** Celková cena při současném zakoupení sídla na 48 měsíců je 17 452 Kč

B) Založení společnosti na klíč s naším základním kapitálem

 • Založení společnosti bez virtuálního sídla: 15 900 Kč ***
  *** Konečná cena. V případě převodu obchodního podílu DPH neúčtujeme!
 • Založení společnosti se sídlem program SPECIÁL 48: 11 900 Kč ****
  **** Celková cena při současném zakoupení sídla na 48 měsíců je 21 452 Kč

Položkový rozpočet založení S.R.O. společnosti
„na míru“ a „na klíč“:

cena bez DPH cena vč. DPH
    ● Notářské služby 5 500 Kč 6 655 Kč
    ● Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku 6 000 Kč * 6 000 Kč *
    ● Správní poplatek živnostenskému úřadu 1 000 Kč 1 000 Kč
    ● Vyhotovení všech souvisejících listin 2 000 Kč 2 420 Kč
    ● Potvrzení banky o složení základního kapitálu 500 Kč 605 Kč
    ● Ostatní výdaje (RT, KN, ověření podpisů) 400 Kč 484 Kč
    ● Zastupování na všech úřadech 500 Kč 605 Kč
       Celkové vyúčtování jednotlivých úkonů 15 900 Kč     17 769 Kč    

* V případě založení společnosti S.R.O. s naším základním kapitálem 200 000 korun
je cena za soudní poplatek o 2 000 Kč vyšší, platí se navíc kolky na zápis změn.
* Správní poplatky jsou ze zákona osvobozeny od DPH.

Založení společnosti s.r.o. PrahaCena zakládání S.R.O. společností obsahuje tyto uvedené služby:

 • Konzultace a poradenství před samotným založením společnosti.
 • Příprava potřebné dokumentace k založení společnosti.
 • Zajištění služeb notáře a příprava znění společenské smlouvy.
 • Zastoupení nově zakládané společnosti před správními úřady.
 • Stanovení a vyřízení vybraného souboru volných živností.
 • Úhrada zákonem stanovených správních poplatků.
 • Garance zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
 • Složení základního kapitálu společnosti v případě potřeby.
 • Vyřízení výše uvedených bodů rovněž bez vaší osobní účasti.


Zakládání S.R.O. společností – Firmy Praha s.r.o., Varšavská 715/36, Praha – Vinohrady

Reklamy