Založení S.R.O.


Zakládání S.R.O. společností v Praze:

Založení S.R.O. prostřednictvím naší specializované společnosti obvykle netrvá déle než 48 hodin od podepsání souvisejících dokumentů. Pro založení S.R.O. není ani nutné cestovat za námi do Prahy, vše lze řešit i korespondenčně prostřednictvím e-mailu nebo klasické poštovní zásilky.

Vytištěné dokumenty zájemce o založení S.R.O. podepíše a naše společnost již celý proces založení S.R.O. zajistí. Odstartování nového podnikání se díky tomu výrazně zjednoduší.

Využijte založení S.R.O.
„na míru“ & „na klíč“
www.firmy-pha.cz

Společnost s ručením omezeným je model obchodní společnosti, se kterým je možné setkat se nejčastěji. Jedná se totiž o nejvhodnější formu podnikání v případech, kdy společně podniká více partnerů, anebo když chce jednotlivec pro své okolí zapůsobit více důvěryhodněji a na své zákazníky profesionálněji.

Založení společnosti S.R.O.
v České republice

Naše nabídka založení S.R.O. obsahuje kompletní servis včetně konzultace individuálních požadavků každého klienta na způsob založení S.R.O. od vyhotovení všech dokumentů a zakladatelských listin až po zápis do živnostenského a obchodního rejstříku.

Založení společnosti s ručením omezeným prostřednictvím naší firmy stojí od osmi do šestnácti tisíc korun. Podrobný ceník s možnostmi založení S.R.O. uvádíme v následujících částech webu.

Založení S.R.O. již za 48 hodin

 • na základě plné moci zajistíme živnostenské oprávnění pro
  založení S.R.O. v případě potřeby
 • ověříme nezaměnitelnost vybraného názvu zakládané společnosti
  a případně navrhneme změny
 • zajistíme profesionální poradenský servis během celého průběhu
  založení S.R.O. pokud bude třeba
 • vypracujeme všechny potřebné dokumenty pro rychlé založení S.R.O.
 • zaplatíme všechny poplatky za zápis zakládané společnosti
  do obchodního rejstříku
 • existuje možnost složení základního kapitálu na speciální
  bankovní účet z našich vlastních prostředků
 • zaregistrujeme založenou společnost k dani z příjmu
  na příslušném finančním úřadě
 • zajistíme bankovní účet v UniCredit Bank vedený zcela zdarma

Pro všechny zájemce, kteří potřebují začít vykonávat podnikatelskou činnost ihned, existuje možnost využití naší zvlástní nabídky – zakoupení již předem založené společnosti. Takzvané READY MADE SPOLEČNOSTI máme stále skladem a navíc za bezkonkurenční ceny!

Pravidla založení S.R.O. společnosti

 • Základní kapitál společnosti se skládá na speciální za tímto účelem
  vytvořený bankovní účet
 • Společníkem a jednatelem společnosti může být i cizinec a není přitom nutné, aby měl v České republice trvalý pobyt
 • Obchodní společnost musí mít jedinečný název nezaměnitelný s žádnou jinou
  již existující firmou
 • Vznik společnosti je možný následně po sepsání zakladatelské listiny
  nebo společenské smlouvy
 • Trestaná osoba se záznamem v rejstříku za čin spáchaný prostřednictvím
  obchodní činnosti může být pouze společníkem nikoliv jednatelem
 • Jako předmět podnikání se v živnostenském rejstříku uvadí druh hlavní
  činnosti, kterou se bude společnost zabývat
 • Využijte založení S.R.O.
  „na míru“ & „na klíč“
  www.firmy-pha.cz

  Založení S.R.O. společnosti prostřednictvím naší firmy je vhodnou alternativou zejména pro takové zájemce, kteří hodlají být prvními vlastníky i jednateli společnosti a navíc chtějí mít v začátku svého podnikání co nejlevnější vstupní náklady.

  Založení S.R.O.

  K založení S.R.O. společnosti je nutné sepsat notářský zápis zakladatelskou listinou, pokud má společnost pouze jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvou, má-li společnost více zakladatelů. Takové listině se říká „zakladatelský dokument“.

  V případě založení S.R.O. společnosti každému klientovi doslova na míru můžeme připravit i všechny další listiny, které jsou pro založení S.R.O. společnosti do obchodního rejstříku nutné. Expresní zapsání do Obchodního rejstříku je možné zdarma pouze u nás.

  Jaká je cena založení S.R.O.

  A) Založení společnosti na míru s vaším základním kapitálem

  • Založení společnosti bez virtuálního sídla: 11 900 Kč *
   * Konečná cena. Neúčtujeme vám DPH!
  • Založení společnosti se sídlem program SPECIÁL 48: 7 900 Kč **
   ** Celková cena při současném zakoupení sídla na 48 měsíců je 17 452 Kč

  B) Založení společnosti na klíč s naším základním kapitálem

  • Založení společnosti bez virtuálního sídla: 15 900 Kč ***
   *** Konečná cena. V případě převodu obchodního podílu DPH neúčtujeme!
  • Založení společnosti se sídlem program SPECIÁL 48: 11 900 Kč ****
   **** Celková cena při současném zakoupení sídla na 48 měsíců je 21 452 Kč

  Co je potřeba udělat pro založení S.R.O.

  • Vybrat originální název společnosti – obchodní firmu. Název společnosti se nesmí shodovat a ani být podobný názvu již existující právnické osoby. Je proto lepší mít připraveno několik variant názvu, ze kterých společně vybereme variantu nejvíce vyhovující (kontrolu může každý zájemce provést na www.justice.cz).
  • Zajistit si sídlo společnosti. Pro zápis společnosti do Obchodního rejstříku je potřeba uvést konkrétní adresu. Naše společnost poskytuje Souhlas s umístěním sídla na naší adrese za 199,- Kč měsíčně.
  • Do zakladatelského dokumentu je třeba vypsat, jakým předmětem podnikání (činností) se společnost bude zabývat (výběr přesného označení živnosti je možné provést na www.firmy-pha.cz).
  • Založení S.R.O. společnosti je možné i s naším základním kapitálem 200.000 Kč. Celá částka musí být složena na zvláštní účet u banky. Pokud by společnost měla více společníků, pak lze základní kapitál rozdělit v různém poměru mezi nimi.

  Co je potřeba mít k dispozici pro založení S.R.O.

  • Při založení S.R.O. společnosti u nás je jediným potřebným dokladem občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti). Všechny další doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít zakládaná společnost sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele společnosti budou pořízeny v notářské kanceláři.

  Jaký je další postup při založení S.R.O.

  • Po sepsání zakladatelského dokumentu vám vyřídíme živnostenské oprávnění a složí se základní kapitál do banky, nejlépe do přední finanční instituce Unicredit Bank, v této bance totiž zajistíme pro zakládanou společnost běžný účet na 12 měsíců zdarma. Na základě zápisu u živnostenského rejstříku a potvrzení banky zajistíme zapsání společnosti do obchodního rejstříku.

  Jak dlouho trvá založení S.R.O.

  • Od sepsání zakladatelského dokumenu trvá u nás zapsání společnosti do obchodního rejstříku maximálně týden. V případě potřeby expresního zápisu do obchodního rejstříku zajistíme zapsání společnosti do OR následující den od potvrzení z banky.

  V případě založení S.R.O. společnosti formou dodávky na klíč, doslova každému na míru, platí nový majitel pouze správní poplatky a náklady spojené s notářským zápisem. Zvolení názvu, stanovení předmětů podnikání, nominace jednatelů a společníků, určení sídla společnosti a individuální znění společenských smluv, jsou plně v klientově kompetenci. Zakládání společností na míru trvá v závislosti na požadavcích klienta.

  Zakládání S.R.O. společností
  obvykle do tří dnů!
  http://www.firmy-pha.cz

  Každý klient má možnost vlastního výběru:

  ● Název zakládané společnosti; ● Sídlo nově založené společnosti; ● Hlavní předmět podnikání; ● Výši základního kapitálu; ● Množství společníků a jejich obchodní podíl; ● Počet jednatelů a způsob jejich jednání; ● Rozdělení podílů do kmenových listů; ● Přesné znění zakladatelské listiny; ● Ostatní individuální požadavky.

  Založení S.R.O. společnosti u nás je tak jednoduché:

  1. Osobní nebo telefonická konzultace; 2. Společné setkání v notářské kanceláři nebo zastupování u notáře za základě plné moci; 3. Naše společnost zajistí všechny náležitosti; 4. Nakonec klient obdrží potvrzení obchodního rejstříku o zapsání společnosti.

  Založení S.R.O. společnosti
  „na míru“ & „na klíč“
  www.firmy-pha.cz


  Cena zakládání S.R.O. společností obsahuje tyto uvedené služby:

  • Konzultace a poradenství před samotným založením společnosti.
  • Příprava potřebné dokumentace k založení společnosti.
  • Zajištění služeb notáře a příprava znění společenské smlouvy.
  • Zastoupení nově zakládané společnosti před správními úřady.
  • Stanovení a vyřízení vybraného souboru volných živností.
  • Úhrada zákonem stanovených správních poplatků.
  • Garance zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
  • Složení základního kapitálu společnosti v případě potřeby.
  • Vyřízení výše uvedených bodů rovněž bez vaší osobní účasti.  Zakládání S.R.O. společností:
  Firmy Praha s.r.o., Varšavská 715/36, Praha – Vinohrady

  TELEFON: 724 909 606

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .  Ready Made společnost

  Virtuální sídlo Praha
  Virtuální kancelář Praha
  sídlo firmy praha
  ready made Praha
  virtualní sídlo
  ready made společnosti
  (c) Firmy Praha s.r.o.

  Virtuální sídlo Praha
  Firmy Praha s.r.o.
  Ready Made společnosti
  Ready Made společnosti Praha » Ready-made PRAHA
  Sídlo firmy Praha
  Virtuální kancelář Praha
  Virtuální sídlo


  Sídlo firmy » Sídla firem
  Expats Prague
  Prague Expats
  Ready Made Společnosti
  Ready Made spoločnosti
  Sídla firem Praha
  Sídla spolecností Praha
  Sídlo Praha » sídla v Praze
  Sídlo společnosti Praha
  Založení s.r.o. společnosti


  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .